Sitemanager gezocht voor deel Stuivenbergsite

Sinds begin deze maand is stad Antwerpen opnieuw eigenaar van het gedeelte van de Stuivenbergsite waar voorheen het Algemeen Ziekenhuis ZNA Stuivenberg was gevestigd. Dat is alvast een belangrijke stap in de verdere herontwikkeling van het gebied. Later dit jaar zal een deel van de gebouwen en tuinen een tijdelijke invulling krijgen. Om dat in goede banen te leiden, zoekt AG Vespa nu een professionele partner die instaat voor die tijdelijke invulling en het beheer en onderhoud van de site, vanaf dit najaar.

Een groot deel van de gebouwen en tuinen van het hospitaal is leeg sinds de verhuis. Vandaag start AG Vespa de zoektocht naar een professionele partner, een sitemanager.

Opdracht

De opdracht van die sitemanager zal erin bestaan om het dagelijks beheer en toezicht, de bewaking en het onderhoud van de gebouwen en tuinen op te nemen. Het gaat niet om de volledige site, maar een aantal gebouwdelen aan de voorkant en de westkant van de site. Deze delen worden tegen oktober 2024 klaargemaakt voor een tijdelijke invulling.

De gebouwen en tuinen moeten zo maximaal en continu mogelijk worden opengesteld en ingevuld. Daarbij moet er aandacht zijn voor levendigheid, en voor het creëren van een maatschappelijke meerwaarde voor de buurt. Daarbij zijn woning- en handelshuur weliswaar uitgesloten. Een deel van de tuinen zal vrij toegankelijk zijn voor het publiek tijdens bepaalde openingsuren.

Het is de bedoeling om de opdracht te laten ingaan vanaf oktober 2024, voor een periode van twee jaar. Deze termijn kan mogelijk verlengd worden in functie van de definitieve herontwikkeling.

Alle informatie over de oproep staat op www.agvespa.be,

© 2024 alle rechten voorbehouiden. NL-NIEUWSONLINE.NL