Verlenging project voor nieuwe krachten in de kinderopvang

Stad Antwerpen investeert meer dan een miljoen euro in ‘Kansen voor Talent in kinderopvang’ (KATA), een begeleidings- en opleidingstraject voor kwetsbare werkzoekenden die zin hebben in een job als kinderbegeleider. KATA is de opvolger van een eerder en bijzonder succesvol project, ‘Nieuwe krachten voor de kinderopvang’, dat tot voor kort door het Europees Fonds (ESF) werd gesubsidieerd.

De job van kinderbegeleider is een knelpuntberoep. Kinderopvanginitiatieven in de stad Antwerpen hebben veel moeite om gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te vinden. Om te werken als kinderbegeleider is een kwalificatie nodig via een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) of Syntra, of een bewijs van kwalificatie via een traject Eerder Verworven Competenties (EVC). Wie zich wil inschrijven in het CVO botst vaak op drempels, zoals een te laag niveau van Nederlands, een complexe thuissituatie, financiële problemen… . Dat is een obstakel, ook voor werkzoekenden in de kinderopvang.

ESF-project ‘Nieuwe krachten voor de kinderopvang’

Van december 2020 tot december 2023 liep het ESF-project ‘Nieuwe krachten voor de kinderopvang’. Dat bood een begeleidings- en opleidingstraject aan voor kwetsbare werkzoekenden met interesse in de functie kinderbegeleider. Het project verbindt verschillende domeinen en brengt partners samen. Het bereiken van de vaak geïsoleerde groep kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven kan enkel via zo’n gezamenlijke aanpak. Daarnaast zet het project sterk in op het begeleiden en coachen van de deelnemers naar een duurzame vaste job. Het project werd gefinancierd met Vlaamse en Europese middelen.

Succesverhaal

379 vrouwen doorliepen het traject in Vlaanderen en Brussel. Antwerpen telde 51 deelnemers en kende een hoge slaagkans van 70 procent. 95 procent van hen stroomde door naar de kinderopvang. ESF voorziet geen verlenging van het project. De nood aan nieuw gekwalificeerd personeel blijft echter groot.

Stad Antwerpen verlengt project

Stad Antwerpen wil de goede resultaten van het project in de stad doortrekken door het project zelfstandig verder te zetten. Door het opnieuw ondersteunen van de mentoren van Felies vzw en Crèchendo vzw blijft hun expertise behouden en worden nieuwe kwetsbare werkzoekenden ondersteund en geactiveerd naar een job in de kinderopvang. Ook CVO LBC en CVO Encora blijven meewerken aan de opleiding, en blijven partner voor taalscreening en ondersteuning van de mentoren en leerkrachten.

Schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud: “De kinderopvang komt nog altijd helpende handen te kort: kinderbegeleider is een knelpuntberoep, ook in onze stad. Tegelijk zijn er in Antwerpen veel kwetsbare werkzoekenden die graag met kinderen willen werken en die op zoek zijn naar een vaste job. Het is dan ook logisch dat de stad verder blijft investeren in ‘Kansen voor Talent in kinderopvang’, zeker omdat het eerdere opleidingstraject erg succesvol bleek.”

Eerste groep gestart

In het nieuwe KATA-project starten elk jaar 2 keer 15 cursisten aan de opleiding ‘begeleider baby’s en peuters’. Een eerste groep is reeds gestart in februari, een tweede volgt in september. De cursisten volgen 2 dagen les per week en doen 2 dagen stage. Op vrije momenten kunnen zij terecht in een studielokaal in Crèchendo vzw, waar ze huiswerkbegeleiding en intervisie krijgen. Een KATA-mentor ondersteunt op maat om drempels weg te werken. De opleiding duurt gemiddeld 1,5 tot 2 jaar. De stad maakt in totaal 1.007.880 euro vrij om het KATA-project gedurende minstens 2 jaar te ondersteunen.

© 2024 alle rechten voorbehouiden. NL-NIEUWSONLINE.NL